Praktijkfolder

Download Praktijkfolder (PDF)


Praktijk voor Fysiotherapie Michiel Kroes:
De praktijk is gevestigd in Den Bosch in de wijk de Maaspoort. De eerste locatie is op de Galeistraat 15 en de tweede locatie is gelegen binnen Sportcentre-Reflex. Door de ligging binnen Sportcentre Reflex zijn er volop mogelijkheden voor actieve revalidatie. Binnen de praktijk zijn er meerdere specialisaties aanwezig zoals; Fysiotherapie bij COPD en Astma,  Physical Rehabilitation Training, Dry Needling, Runningtherapie, Arbeidsfysiotherapie. Op onze website kunt u meer lezen over deze specialisaties.
Binnen onze praktijk staat u als patiënt centraal. De fysiotherapeut zal in samenspraak met u een behandelplan opstellen waarbij er gestreefd wordt naar het beste resultaat. Om te komen tot dit beste resultaat is een maximale inzet nodig van de fysiotherapeut en u als patiënt.

De eerste afspraak:
Tijdens uw eerste afspraak neemt u uw legitimatiebewijs mee. Deze informatie zal worden gebruikt om u te legitimeren en uw verzekeringsrecht te controleren. Onder een correct legitimatie bewijs wordt verstaan een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een vreemdelingendocument.
Tijdens het eerste consult stelt de fysiotherapeut u vragen en wordt er een lichamelijk onderzoek verricht om de aard en de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Hieruit volgt een behandelplan welke u samen met de therapeut doorneemt en waarop u akkoord geeft.

Zonder verwijzing naar de Fysiotherapeut:
U kunt op eigen initiatief een afspraak maken met de fysiotherapeut. Hiervoor heeft u in dat geval dus geen verwijzing nodig van de (huis) arts. Wanneer u zonder verwijzing komt, zal de fysiotherapeut middels een screening beoordelen of u behandeld kan gaan worden door de fysiotherapeut. Indien uw klachten niet geïndiceerd zijn voor fysiotherapie wordt u verwezen naar uw huisarts. In het geval uw klachten wel geïndiceerd zijn voor fysiotherapie zal er na de screening een lichamelijk onderzoek plaatsvinden.

Afzeggen en afwezigheid:
U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren annuleren of wijzigen, anders wordt de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht. In het geval de fysiotherapeut verhinderd is wordt u zo snel mogelijk gebeld of er wordt een vervanger geregeld.

Tarieven en vergoeding:
Praktijk voor Fysiotherapie Michiel Kroes heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Zodoende worden nagenoeg alle behandelingen waarvoor u verzekerd bent rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Indien het declareren bij uw zorgverzekeraar niet mogelijk is ontvangt u zelf een nota op basis van de vastgestelde tarieven. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakijken van uw polisvoorwaarden voor vergoeding van uw behandeling.

Klanttevredenheid:
Om de kwaliteit van Fysiotherapie Michiel Kroes te waarborgen wordt u gevraagd na de laatste behandeling via Fysio Prestatiemonitor anoniem uw mening te geven over hoe u de behandeling van de fysiotherapeut en de praktijk ervaren hebt. Wij streven ernaar de om de kwaliteit van de zorg voor u als patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is hierin essentieel en zodoende wordt uw deelname aan de Fysio Prestatiemonitor enorm door ons gewaardeerd.

Waarborging van de kwaliteit:
Alle therapeuten staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (=Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Hierdoor bent u ervan verzekerd dat onze therapeuten voldoen aan de eisen die door onze beroepsgroep zijn gesteld.

Inzage dossier:
Binnen onze praktijk maken wij gebruik van een Elektronisch Patiënten Dossier. De dossiervorming is in overeenstemming met de richtlijn van het KNGF betreffende het fysiotherapeutisch methodisch handelen. Als patiënt heeft u recht op inzage van uw dossier. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dat aangeven aan uw behandelend therapeut.

Privacy:
Alle medewerkers die werkzaam zijn in de praktijk hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming zullen er geen gegevens van u aan derden worden verstrekt.

Klachtenregeling:
Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Onverhoopt kan het toch gebeuren u een behandeling niet wenst of acht dat een behandeling onjuist is toegepast, u niet juist bent bejegend of in welke vorm dan ook niet tevreden bent, dan bieden wij u alle gelegenheid om hierover te praten. Wij maken graag ruimte vrij om uw probleem te bespreken. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling via het KNGF.

Locatie en bereikbaarheid:
Locatie aan huis:
Galeistraat 15
5237 PJ Den Bosch
073-6444941 of 06-51060625
info@fysiokroes.nl
www.fysiokroes.nl

Locatie gelegen binnen Sportcentre Reflex
Korvetstraat 5
5237 PS Den Bosch
073-6444941 of 06-51060625
info@fysiokroes.nl
www.fysiokroes.nl

  • U heeft een afspraak gemaakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling. Tijdens het eerste consult zal de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 25-30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er in samenspraak met u een behandelplan worden opgesteld.
    Het is ook mogelijk dat er na het fysiotherapeutisch onderzoek direct een behandeling wordt ingepland. In dat geval zal het eerste consult 45 minuten duren.

UPDATE CORONA VIRUS:

Fysiotherapie Michiel Kroes is geopend voor videoconsulten.
De afgelopen 2 weken hebben wij kennisgemaakt met deze manier van behandelen en we zijn daar enthousiast over.
Ook de patiënten die wij hebben behandeld zijn zeer tevreden over de mogelijkheden.
Dus, heeft u klachten en wilt u adviezen en een oefenprogramma op maat om het herstel te bevorderen, neem dan contact met ons op: 06-51060625 of info@fysiokroes.nl
In verband met de coronacrisis zijn behandelingen in de praktijk niet mogelijk tot en met in ieder geval 28 april.
Wij wensen u heel veel sterkte in deze moeilijke tijd en hopen u weer terug te zien zodra de praktijk weer open kan zijn

Vriendelijke groet,
Michiel Kroes en Caspert van Mierlo