Praktijkfolder

Download Praktijkfolder (PDF)


Praktijk voor Fysiotherapie Michiel Kroes:
De praktijk is gevestigd in Den Bosch in de wijk de Maaspoort. De eerste locatie is op de Galeistraat 15 en de tweede locatie is gelegen binnen Sportcentre-Reflex. Door de ligging binnen Sportcentre Reflex zijn er volop mogelijkheden voor actieve revalidatie. Binnen de praktijk zijn er meerdere specialisaties aanwezig zoals; Fysiotherapie bij COPD en Astma,  Physical Rehabilitation Training, Dry Needling, Runningtherapie, Arbeidsfysiotherapie. Op onze website kunt u meer lezen over deze specialisaties.
Binnen onze praktijk staat u als patiënt centraal. De fysiotherapeut zal in samenspraak met u een behandelplan opstellen waarbij er gestreefd wordt naar het beste resultaat. Om te komen tot dit beste resultaat is een maximale inzet nodig van de fysiotherapeut en u als patiënt.

De eerste afspraak:
Tijdens uw eerste afspraak neemt u uw legitimatiebewijs mee. Deze informatie zal worden gebruikt om u te legitimeren en uw verzekeringsrecht te controleren. Onder een correct legitimatie bewijs wordt verstaan een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een vreemdelingendocument.
Tijdens het eerste consult stelt de fysiotherapeut u vragen en wordt er een lichamelijk onderzoek verricht om de aard en de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Hieruit volgt een behandelplan welke u samen met de therapeut doorneemt en waarop u akkoord geeft.

Zonder verwijzing naar de Fysiotherapeut:
U kunt op eigen initiatief een afspraak maken met de fysiotherapeut. Hiervoor heeft u in dat geval dus geen verwijzing nodig van de (huis) arts. Wanneer u zonder verwijzing komt, zal de fysiotherapeut middels een screening beoordelen of u behandeld kan gaan worden door de fysiotherapeut. Indien uw klachten niet geïndiceerd zijn voor fysiotherapie wordt u verwezen naar uw huisarts. In het geval uw klachten wel geïndiceerd zijn voor fysiotherapie zal er na de screening een lichamelijk onderzoek plaatsvinden.

Afzeggen en afwezigheid:
U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren annuleren of wijzigen, anders wordt de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht. In het geval de fysiotherapeut verhinderd is wordt u zo snel mogelijk gebeld of er wordt een vervanger geregeld.

Tarieven en vergoeding:
Praktijk voor Fysiotherapie Michiel Kroes heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Zodoende worden nagenoeg alle behandelingen waarvoor u verzekerd bent rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Indien het declareren bij uw zorgverzekeraar niet mogelijk is ontvangt u zelf een nota op basis van de vastgestelde tarieven. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakijken van uw polisvoorwaarden voor vergoeding van uw behandeling.

Klanttevredenheid:
Om de kwaliteit van Fysiotherapie Michiel Kroes te waarborgen wordt u gevraagd na de laatste behandeling via Fysio Prestatiemonitor anoniem uw mening te geven over hoe u de behandeling van de fysiotherapeut en de praktijk ervaren hebt. Wij streven ernaar de om de kwaliteit van de zorg voor u als patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is hierin essentieel en zodoende wordt uw deelname aan de Fysio Prestatiemonitor enorm door ons gewaardeerd.

Waarborging van de kwaliteit:
Alle therapeuten staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (=Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Hierdoor bent u ervan verzekerd dat onze therapeuten voldoen aan de eisen die door onze beroepsgroep zijn gesteld.

Inzage dossier:
Binnen onze praktijk maken wij gebruik van een Elektronisch Patiënten Dossier. De dossiervorming is in overeenstemming met de richtlijn van het KNGF betreffende het fysiotherapeutisch methodisch handelen. Als patiënt heeft u recht op inzage van uw dossier. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dat aangeven aan uw behandelend therapeut.

Privacy:
Alle medewerkers die werkzaam zijn in de praktijk hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming zullen er geen gegevens van u aan derden worden verstrekt.

Klachtenregeling:
Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Onverhoopt kan het toch gebeuren u een behandeling niet wenst of acht dat een behandeling onjuist is toegepast, u niet juist bent bejegend of in welke vorm dan ook niet tevreden bent, dan bieden wij u alle gelegenheid om hierover te praten. Wij maken graag ruimte vrij om uw probleem te bespreken. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling via het KNGF.

Locatie en bereikbaarheid:
Locatie aan huis:
Galeistraat 15
5237 PJ Den Bosch
073-6444941 of 06-51060625
info@fysiokroes.nl
www.fysiokroes.nl

Locatie gelegen binnen Sportcentre Reflex
Korvetstraat 5
5237 PS Den Bosch
073-6444941 of 06-51060625
info@fysiokroes.nl
www.fysiokroes.nl

  • U heeft een afspraak gemaakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling. Tijdens het eerste consult zal de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 25-30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er in samenspraak met u een behandelplan worden opgesteld.
    Het is ook mogelijk dat er na het fysiotherapeutisch onderzoek direct een behandeling wordt ingepland. In dat geval zal het eerste consult 45 minuten duren.