Runningtherapie

Wat is Runningtherapie

Runningtherapie is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met psychische klachten, maar in de praktijk is gebleken dat mensen met lichamelijke problemen ook veel baat hebben bij deze therapie. Personen met psychische en lichamelijke klachten hebben vaak te weinig beweging, terwijl meer lichaamsbeweging juist bij deze mensen een zeer positieve invloed zal hebben op hun klachten. Bij runningtherapie wordt een langzaam op het individu afgestemd opbouwprogramma aangeboden. Door deze individuele aanpak is deelname aan deze therapie voor iedereen haalbaar.

Wanneer Runningtherapie
Wanneer u last heeft van:

 • Een milde depressie of depressieve gevoelens in meer of mindere mate.
 • Overgewicht, verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol.
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen aanwijsbaar lichamelijke oorzaak te vinden is.
 • Diabetes mellitus.
 • Angststoornis / paniekaanval.
 • COPD / longaandoeningen.
 • Een slechte algemene conditie.

Meedoen aan runningtherapie kan een voorbereiding zijn op deelname aan een reguliere sport/bewegingsactiviteit.

Hoe ziet de opbouw eruit
De training wordt gestart met een warming-up:
Er wordt warmgelopen of warmgewandeld. Dit wordt gecombineerd met loopschooloefeningen en rek-en strekoefeningen. Hierna start het loopprogramma:
De organisatie hierbij is dusdanig dat elke deelnemer op zijn eigen niveau deel kan nemen. Eenieder heeft zijn eigen individuele programma.
Dit programma is afhankelijk van aanleg, vermogen, trainingsmotivatie en de persoonlijke doelstelling. In de praktijk betekent dit dat een zeer rustig jogtempo wordt afgewisseld met wandelen. Naarmate men beter getraind raakt gaat men meer steeds meer joggen.
We sluiten af met een cooling-down:
Er wordt rustig uitgewandeld en men beëindigt de les met rek-en strekoefeningen. Bij de intake wordt met de runningtherapeut besproken of u deel gaat nemen in een groep of dat u eerst individueel begeleid gaat worden.

Effecten van Runningtherapie

 • Verhogen van het gevoel van eigenwaarde.
 • Overgewicht, verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol.
 • Het ervaren van een minder depressief gevoel.
 • Een verbeterde algemene conditie.
 • Het beter functioneren van hart-en bloedvaten.
 • Het ervaren van het ontspannen actief in beweging zijn.
 • Verbeterde longfunctie.
 • Vermindering van lichamelijke klachten.
 • De positieve ervaring van het weer buiten zijn en van het bewegen.

Meten is weten
Bijzonder bij de runningtherapie is zeker de schriftelijke verslaglegging. Het individuele trainingsprogramma staat van week tot week op papier weergegeven.
Door het vastleggen van de individuele vorderingen worden de behaalde resultaten voor de deelnemer inzichtelijk gemaakt. Dit bevordert het positieve gevoel, het gevoel van geluk en trots op eigen prestatie.

Moet ik al over conditie beschikken
Het is voor eenieder mogelijk om deel te nemen aan het programma. De training wordt namelijk aangepast op uw getraindheid. Ook als u weinig of een zeer slechte conditie heeft, kunt u toch meedoen.

Door wie wordt de Runningtherapie gegeven
De therapie wordt begeleid door Michiel Kroes. Hij is gecertificeerd runningtherapeut en tevens fysiotherapeut / leraar lichamelijke opvoeding.

Hoe kan ik me aanmelden voor Runningtherapie
Bespreek uw wens om mee te doen met runningtherapie met uw behandelend arts / therapeut.
Deze kan dan voor u een verwijzing schrijven voor deze therapie.
Hierna kunt u een afspraak maken voor een intake door te bellen naar 073 – 644 49 41, of te mailen naar info@fysiokroes.nl. Tijdens de intake krijgt u informatie over de runningtherapie en worden uw doelstellingen en verwachtingen besproken. Daarna kunt u starten met de runningtherapie. Na een aantal weken volgt er een evaluatiemoment. Hierbij evalueren we uw doelstellingen en verwachtingen en overleggen we over het vervolg.