COPD en Astma

Wat is COPD
COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Diseases, dit betekent chronische obstructieve longziekten (er is dus een aanhoudende blokkade in de luchtwegen). Het is een verzamelnaam voor 1) chronische bronchitis en 2) longemfyseem. Vroeger vielen deze 2 aandoeningen samen met astma onder de noemer CARA maar deze term wordt nu niet meer gebruikt.
Ad 1) Chronische bronchitis: Bij deze ziekte zijn de vertakkingen (bronchiën) van de luchtpijp chronisch ontstoken. Hierdoor produceren de slijmvliezen meer slijm wat benauwdheid en hoesten tot gevolg heeft. Door de ontstekingen wordt het slijm ook dikker waardoor de doorstroming van lucht steeds moeilijker wordt. Hierdoor hebben mensen met chronische bronchitis moeite met hun ademhaling.
Ad 2) Longemfyseem: Bij deze ziekte gaan de longblaasjes kapot. De wanden van de longblaasjes worden beschadigd waardoor de longblaasjes hun taak niet meer goed kunnen uitvoeren. De longblaasjes spelen een belangrijke rol in de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide. Als de wanden van de longblaasjes kapot gaan is het dus niet meer mogelijk om de zuurstof goed op te nemen. Het gevolg is dat er te weinig zuurstof in het bloed komt. De symptomen van longemfyseem zijn kortademigheid, een versnelde ademhaling, soms een piepend geluid bij het ademhalen en door het tekort aan zuurstof in het bloed zijn mensen met longemfyseem vaak moe.

Behandeling COPD
COPD is een chronische ziekte en kan niet worden genezen. De behandeling richt zich dus op het verminderen van de klachten en het voorkomen van verslechtering.
Bij de behandeling van COPD zijn er meerdere zorgverleners betrokken.
De huisarts, praktijkondersteuner, longverpleegkundige, longarts en longfysiotherapeut houden zich aan de richtlijnen van de zorgstandaard COPD.
Hierin staat beschreven waaraan een goede behandeling van COPD moet voldoen.

COPD en Fysiotherapie
De behandelingen worden verzorgd door een longfysiotherapeut. Deze fysiotherapeut heeft een specifieke opleiding gevolgd om mensen met COPD op een juiste wijze te kunnen behandelen/begeleiden.
De behandeling bij de fysiotherapeut bestaat uit:
1) Inspanningstraining met als doel het verbeteren van uw conditie en spierkracht.
2) Aanleren en onderhouden van een gezonde actieve leefstijl.
3) Het overwinnen van bewegingsangst
4) Specifieke ademtechnieken om uw kortademigheid te verminderen.
5) Specifieke ademtechnieken om het slijm los te krijgen.

Vergoeding
Praktijk voor Fysiotherapie Michiel Kroes heeft een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor worden de behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen.
Indien er sprake is van ernstige COPD (GOLD 2 en hoger) kun je in aanmerking komen voor een chronische indicatie. De eerste 20 behandelingen fysiotherapie worden dan betaald vanuit de aanvullende verzekering en de daarop volgende behandelingen vallen dan in de basisverzekering.