Aangesloten bij

Chronisch ZorgNet:
Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2500 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen.
Chronisch ZorgNet werd ruim tien jaar geleden opgericht voor patiënten met ‘etalagebenen’, ofwel perifeer arterieel vaatlijden onder de naam ClaudicatioNet. Chronisch ZorgNet bouwt die bewezen succesvolle aanpak in kwaliteit én kosten nu verder uit naar de behandeling van andere chronische aandoeningen, te beginnen met de behandeling van hartpatiënten en patiënten met COPD.
Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor deze patiënten, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.
Fysiotherapeut Michiel Kroes heeft zich binnen dit netwerk gespecialiseerd netwerk gespecialiseerd in:

  • Revalidatie voor Corona Patienten
  • COPD
  • Etalagebenen ofwel Perifeer Arterieel Vaatlijden

Voor meer informatie zie www.chronischzorgnet.nl