Arbeidsfysiotherapie

Wat is arbeidsfysiotherapie
Arbeidsfysiotherapeuten zijn in staat om diensten aan te bieden aan werkgevers en werknemers, waarmee arbeidsuitval voorkomen wordt of re-integratie wordt gestimuleerd. Op basis van een intake kan een individueel trainingsprogramma, een werkbezoek, of een training op de werkplek aangeboden worden.
Een arbeidsfysiotherapeut analyseert de relatie tussen de klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat van individuele werknemers en hun werkomgeving. Hierbij wordt gelet op arbeids gerelateerde problematiek, arbeidsrelevante problematiek, werkgever relevante problematiek en taakrelevante problematiek. Op basis van deze analyse wordt een interventieplan opgesteld en samen met de cliënt / patiënt doorlopen.
Hoofddoel van de arbeidsfysiotherapeut is om de werknemer weer optimaal te laten functioneren op zijn / haar werk. De arbeidsfysiotherapeut richt zich op het herwinnen van de balans tussen belastbaarheid en de gevraagde arbeidsbelasting.

Waarom arbeidsfysiotherapie
Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen leiden er toe dat de scheiding tussen gezondheidszorg en sociale zekerheid minder scherp wordt. Gezondheidsproblemen die (mede) ontstaan door het werk, of die het werk bemoeilijken, krijgen meer aandacht.
Ook fysiotherapeuten worden steeds vaker betrokken bij werk gerelateerde gezondheidsproblemen.
Sinds 1 januari 2005 mag de bedrijfsarts zieke werknemers verwijzen naar de reguliere zorg; bij klachten van het bewegingsapparaat zal hij van de fysiotherapeut een werkwijze verwachten die zoveel mogelijk gericht is op de verantwoorde werkhervatting van de patiënt.

Producten die fysiotherapie Michiel Kroes aanbiedt
Een arbeidsfysiotherapeut komt naar de werkplek om cliënten / patiënten met klachten aan het houding en bewegingsapparaat te behandelen.
De betreffende fysiotherapeut neemt zelf zijn behandelbank mee. Het grote voordeel van behandeling op de werkplek is dat de fysiotherapeut een goed beeld krijgt van de werkomgeving zodat hij daar in zijn behandeling goed op in kan spelen. Kleine aanpassingen in b.v. de manier van tillen, hoogte van bureau, verhouding arbeid en pauze kunnen een heel grote rol spelen in herstel van de klachten.

Indien u interesse heeft of informatie wilt over bovengenoemde producten kunt u contact opnemen met onze praktijk door te mailen, info@fysiokroes.nl of te bellen naar 073- 644 49 41 of 06 – 510 60 625.