Huisregels

 • Met betrekking tot  de behandeling in onze praktijk verzoeken wij u de persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een badhanddoek mee te nemen.
 • Met ingang van juli 2009 bent u verplicht zich te kunnen legitimeren bij uw fysiotherapeut. Deze informatie zal worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen en om uw verzekeringsrecht te checken. Onder een correct legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een vreemdelingendocument.
 • De cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van de zorgverzekering en draagt de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering.
 • U heeft een afspraak gemaakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling. Tijdens het eerste consult zal de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 25-30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er in samenspraak met u een behandelplan worden opgesteld.
  Het is ook mogelijk dat er na het fysiotherapeutisch onderzoek direct een behandeling wordt ingepland. In dat geval zal het eerste consult 45 minuten duren.
 • Indien u hiermee instemt, vindt er overleg plaats tussen uw huisarts en uw fysiotherapeut.
 • Wanneer u voor een eerste afspraak komt kunt u plaatsnemen in de wachtruimte, u hoeft zich verder niet eerst te melden. De behandelend fysiotherapeut haalt u daar op.
 • Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken. Voor een consult trekken wij gemiddeld 25 minuten uit. Kom op tijd, probeer 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en neem rustig plaats in de wachtruimte.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.
 • Indien u een behandeling niet wenst of acht dat een behandeling onjuist is toegepast, u niet juist bent bejegend of in welke vorm dan ook niet tevreden bent, dan bieden wij u alle gelegenheid om hierover te praten. Wij maken graag ruimte vrij om uw probleem te bespreken. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling via het KNGF (zie klachten reglement).
 • De kledingvoorschriften voor de oefenzaal zijn: sportkleding en schone / dichte schoenen..
 • In de oefenruimte dienen de patiënten een handdoek te gebruiken als zij gaan zitten op de apparatuur.
 • Voor het maken van een afspraak of veranderen van een afspraak kunt u ons bellen ; 073-6444941 maar bij voorkeur mailen: info@fysiokroes.nl. Als de telefoon niet wordt opgenomen vragen wij u de voice mail in te spreken. Zowel de mail als voice mail wordt dezelfde dag beantwoord.
 • Om de kwaliteit van Praktijk voor Fysiotherapie Michiel Kroes te waarborgen wordt u gevraagd om na de laatste behandeling anoniem uw mening te geven over de praktijk en de wijze waarop u behandelt bent. Deze anonieme enquête wordt uitgevoerd door het bedrijf Fysio Prestatie Monitor.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • Wij tolereren geen enkel agressief gedrag naar ons of één van onze medewerkers.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (bijvoorbeeld van auto of fiets).