Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut onderzoekt en behandelt kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.
Kinderen die bij de kinderfysiotherapeut komen hebben veelal een achterstand op het motorisch functioneren. Dit kunnen zowel zuigelingen als schoolgaande kinderen zijn.
De achterstand in motorische ontwikkeling kan het gevolg zijn van een specifieke ziekte/aandoening of door het ontbreken van motorische ervaring. Ook is er bij zuigelingen vaak sprake van een voorkeurshouding.

Kinderen worden door de kinderfysiotherapeut onderzocht op motorische functioneren waarna er samen met het kind en de ouders een behandelplan wordt opgesteld.
Wanneer nodig, zal de kinderfysiotherapeut overleg hebben met andere specialisten uit de omgeving van het kind om meer informatie te verzamelen of om het kind door te verwijzen naar een andere specialist/hulpverlener. Dit kan bijvoorbeeld de ergotherapeut of logopedist zijn.
De kinderfysiotherapeut onderzoekt en behandelt kinderen met ziekten of aandoeningen op gebied van het zenuwstelsel, spieren, pezen, organen en zintuigen.
Bij zuigelingen vindt de behandeling voornamelijk aan huis plaats. De oudere kinderen komen naar de praktijk waarbij ze op speelse wijze zelf actief gaan werken aan het motorische probleem.
Kinderen kunnen verwezen worden via de huisarts, consultatiebureau arts of kinderarts. Het is ook mogelijk om zonder verwijzing uw kind aan te melden voor Kinderfysiotherapie.

lynn strikt veters 1